Turizm ve diğer sektörler

Turizm sektörü ülkemizde öyle bir hale gelmiştir ki diğer birçok sektöre lokomotif olmaktadır. Rakamları inceleyecek olduğumuzda ülkemizdeki bin iki yüzün üzerindeki tesis yılda 60 bin ton kırmızı et ve yaklaşık 40 bin ton beyaz et tüketmektedir.     Yapılan istatistiklere göre büyük ölçekli 400 odalı bir tesis yılda bin ton yiyecek ve yaklaşık 600 ton içecek ürün tüketmektedir. Ülkemizdeki toplam tesislerin yıllık yiyecek tüketimleri bir milyon tonu ve içecek tüketimleri 600 bin tonu geçmektedir.   Turizm sektörüne en fazla ürün sunan sektörlerin başında et sektörü gelmektedir. Bu sektör otellerin günlük kullanımları sıralamasında da ön sıralarda yer almaktadır. 5 yıldızlı bir tesis yılda et sektöründen ortalama 40 ton ürün almaktadır. Bu miktar otelin konseptine göre yılda 70 tonları bulmaktadır.   Otellerin tükettikleri ürün kalemleri arasında miktar olarak en büyüklerinden biride meyve ve sebzede ise yıllık tüketim 350 ile 500 ton arasında değişmektedir. Ülkemizde toplam tüketim hesaplandığına bu meblağ 600 bin tonlara ulaşmaktadır. Otellerin bu sektöre yıllık yarattığı girdi 250 milyon dolar civarındadır.   Çarpıcı birkaç örnek verecek olursak; 5 yıldızlı bir tesisin yıllık yumurta tüketimi 250 ila 300 bin arasındadır, her otelde yıllık 20 ton civarında peynir tüketilmektedir.   Turizm sektöründeki hareketlilik diğer sektörleri doğrudan etkilemektedir. Turizm sektörünün büyümesi gelişmesi diğer sektörleri de geliştirmekte ve büyümelerine yardım etmektedir.   Sadece tüketilen ürünlere ilişkin pazarlara değil aynı zamanda da sektör otellerin inşa ve yatırım sürecinde diğer sektörlerden mal ve hizmet alarak bu sektörlerinde gelişimine destek olmaktadır. Otel yatırımı için gerekli olan yaklaşık 220 kalem ürün diğer sektörlerden sağlanmaktadır.   Kabaca bir rakam verecek olsak 5 yıldızlı bir tesisin işletmeye açılabilmesi için geçen sürede arsa bedeli hariç 20 milyon avroya yakın bir iş hacmi oluşmaktadır. Bu bedel diğer sektörlerin kalkınmasına ciddi destek olmaktadır.   Turizm sektörünü yarattığı istihdam konusunda inceleyecek olursak diğer sektörlerle karşılaştırıldığında turizm sektörü daha düşük yatırımla daha fazla istihdam sağlayarak ülkemizdeki istihdam probleminin çözülebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Üstelik dünyada ve ülkemizde sanayi kuruluşlarında istihdam azalmakta, buna karşın turizm sektöründe istihdam artmaktadır.   Turizm sektöründen sağlanan gelire ilişkin göze çarpan en önemli noktalardan biride turizmin dışa bağımlılığının hiç olmamasıdır. Turizmde ürün ülke kaynaklarıyla bir araya getirilebilirken diğer sektörlerde bu tam tersi bir tablo sergilemektedir.   Turizm sektörü ülkemizin geleceği açısından değerlendirildiği zaman en önemli sektörlerin başında gelmektedir. En az dış kaynakla en fazla döviz getiren sektör konumundadır. Sektörün desteklenmesi ve gelişmesi için çaba gösterilmeli ve ülke ekonomisine katkısı göz ardı edilmemelidir.   Unutmayalım sadece turizmci turizmden para kazanmıyor, daha nice sektör çalışanı dolaylı olarak turizmden ekmek yiyor.   Sevgiyle kalın...