Otelcilikte karlılık

Sektörü yakın takip edenlerin bildiği gibi geçen hafta Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED'in 2. Olağan Genel Kurulu Antalya'da yapıldı. Muhteşem bir hava içerisinde geçen Genel kurul hepimize ülkemizde Otelcilik sektörünün geldiği noktayı, TÜROFED'in gücünü gösterdi.  Bu bağlamda Sayın Başbakanımız Tayip Erdoğan , Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay'ın Türkiyede Turizm sektörünün geldiği nokta ve sektörde Otelciliğin yeri hakkındaki görüşleri hepimizi sevindirdi. TÜROFED Başkanı Sayın Ahmet Barut ülkemizde otelcilik sektörünün sorunlarını çok açık ve net şekilde gözler önüne sererken sevgili Fehmi Köfteoğlu TÜROFED için hazırlanan Konaklamanın Seyahat Pazarındaki yeri, Ekonomiye Katkıları ve Turizm - Endüstri İlişkileri sunumuyla bütün katılımcılara Otelcilik sektörünün ülkemizin için öneminin net şekilde görülmesini sağladı. Kitap haline getirilmiş bu çalışma bütün katılımcılara dağıtıldı. Çok güzel bir çalışma olmuş hepinize tavsiye ederim. Sanıyorum TÜROFED veya Ekin Grubundan temin edilebilir. Ben bugün sizlerle bu araştırmadan alınan konaklama yatırımlarında Amortisman süreleri ve kar oranlarını paylaşmak istedim. Çalışmada da görüleceği gibi ülkemizde konaklama sektöründe 2000'li yıllara kadar % 50 gibi rakamlarda karlıklık oranları konuşulurken, bu rakam 2006 yılına geldiğimizde % 25'lerin altına düşmüştür. Sürekli aratan yatak sayısı, sürekli artan maliyetler, döviz kurlarının o yıllardaki gibi otelcilerin lehine işlememesi konaklama sektöründe karlılığın 5 yılda  % 50 düşmesine neden olmuştur. Bunun yanında ülkemizde yatak artışının gelen turist sayısına bakıldığında paralel şekilde artmadığı görülmektedir. Artan rekabet ortamı sürekli artan maliyetler sektörün üzerindeki vergi yükleri konaklama sektörünün karlılığını ve yatırımların geri dönüş sürelerinin yıldan yıla uzamasına neden olmuştur. 2000'li yıllarda otel yatırımı 5 ila 7 sene arasında geri dönerken bu rakam 2005 yılında 10 ila 12 senelere çıkmıştır. Yanlış anlamalara neden vermemek için şunu da eklemek gerekir halen bu rakamlar yani yatırımın geri dönüş süresi olan 10-12 yıl uluslar arası standartların altındadır. Bu gün Yunanistan'da bu süre 14-17 yıl seviyesindedir. Konaklama sektörü ciddi bir yol kat etmiş durumdadır ama içinde bulunduğu ciddi sorunları vardır. Bu sorunların bu seviyede bu ciddiyette ülke çapında faaliyet gösteren federasyon tarafından çözülmeye çalışılması kanımca çok kısa sürede yol alınacağının ve sektörün bu sayede biraz olsun nefes alacağının göstergesidir. Kdv indirimi bir başlangıçtır. Sanıyorum devamı bu çalışmalar sonucunda meyvelerini en yakın sürede verecektir. Hep beraber dile getirdiğimiz SSK primlerinin Antalya için kış sezonunda dağ otelleri için yaz sezonunda indirilmesi sektörde daha az çalışanımızın işsiz kalmasına ve daha fazla otelimizin hizmet vermesine olanak tanıyacaktır. Sevgiyle kalın.