Mavi Bayrak

Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısı bu sene İzmir Foça'da önceki gün yapıldı. Jüri Toplantısı Öncesi yapılan 'Turizm Sektöründe Mavi Bayrağın yeri konulu panele Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü Sayın Erol Güngör beyin daveti üzerine konuşmacı olarak katıldım.    Otel yöneticileri ve sektör açısından Mavi Bayrağın önemini yaşadığımız olaylar çevre sorunları ve Mavi Bayrak uygulamasının sağladığı disiplin çerçevesinde dile getirdim.   Konuyu açacak olursam, ülkemizi ziyaret eden misafirler arasında yapılan anketlerde ülkemizin kişisel güvenlik ve iyi korunmuş çevre konusunda ciddi kritik aldığı gözlenmektedir.   3200'ü aşkın belediyenin yüzde onundan daha azında arıtma tesisisin olması çöp ayrıştırma tesislerinin bulunmaması ve her fırsatta dile getirilen 5 yıldızlı otellere karşı 1 yıldızlı çevre tartışmaları ülkemizin çevre konusunda alması gereken çok yolunun olduğunun göstergeleridir.   Mavi bayrak çevre tartışmaları içerisinde bizlerinde desteklemesi gereken ve denizlerimizin temiz olduğunun uluslar arası standartlarda belgelendiği önemli bir göstergedir.   Bu gün Mavi Bayrak uygulaması dünya çevresinde 48 ülkede sürdürülmektedir. En fazla Mavi Bayrak 4954 km kıyı şeridi olan İspanya'dadır. İspanya'da toplam 499 adet mavi bayraklı plaj vardır. İspanya'yı 430 mavi bayrakla Yunanistan izlemektedir. Ülkemizin toplan 8333 km kıyı şeridinde toplam bayrak sayısı 2007 yılı sonu itibariyle 235 adettir.   Bu sayı son yıllar da ciddi bir artış trendine girmiştir.2003 yılında toplam 140 olan sayı 2007 yılında bu seviyelere çıkmıştır. Dünkü ulusal jüri toplantısının ardından sonuçlar tam olarak açıklanmamakla birlikte bu sayıda 2008 yılı için büyük bir artış beklenmektedir. Bu da ülkemizde hem turizmcilerin hem de beldelerin konuya verdikleri önemin arttığını ve çevre bilincinin oturduğunun göstergeleridir.   Sürekli yapılan alt yapı yatırımları ve sayıları gün geçtikçe artan arıtma tesisleri sayesinde denizlerimizin geleceği garanti altına alınmakta ve turizmin sürdürülebilir kılınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.   Altyapı problemlerinin en üst seviyede yaşandığı turistik beldelerimizde belediyelerin kaynak problemlerinin oluşu sorunların çözülmesinde belediyelerle özel sektörün el ele çalışma gereğini doğurmuş ve bölgelerde oluşturulan alt yapı birlikleri sayesinde gerekli yatırımlara hız kazandırılmıştır.   Ülkemizde turizm artık geniş bir platformda değerlendirilmekte ve beraber çözümler üretilmektedir. Birçok arıtma tesisisin finansmanında özel sektörün büyük desteği olmuş ve bölgesel problemler çözülebilmiştir.   Antalya bölgesi Mavi Bayrak konusunda lider konumunu açık arayla sürdürmektedir. Antalya'da 126 plajda ve 3 marinada Mavi bayrak dalgalanmaktadır. Bu sayının günden güne artması ülkemizde özellikle Antalya bölgesinde çevre bilincinin artışının önemli göstergesidir.   Turizm sadece ve sadece sağlıklı bir çevrede sürdürülebilir ve meyve verir, bunun bütün kesimlerce anlanmış olması ülkemizin geleceğinin garanti altına alınması anlamına gelmektedir.   Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miras sanırım temiz bir dünya olacaktır.   Sevgilerimle....