Geleceğin turizmcileri

Son günlerde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri turizmde çalışacak kalifiye personel bulma sorunudur.   Ülkemizde turizme kalifiye eleman yetiştiren meslek liseleri, yüksek okullar ve üniversiteler olmasına rağmen bu okullardan mezun olanların büyük bir çoğunluğunun başka sektörlere kaydığı ve sonuç olarak sektörde eğitimli personel açığının bulunduğu gerçeği bir çok otorite tarafından gözler önüne serilmektedir. Acaba turizmi meslek edinmiş, eğitimini almış bu genç beyinler neden turizmden uzaklaşıyorlar? Konuyu incelediğimizde önümüze çıkan tablo pek te iç açıcı değil. Birincisi bildiğiniz gibi bu eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler yaz aylarında staj yapmaları için turistik tesislere gönderilmektedirler. Personel maliyetlerinin sürekli arttığı ve genel olarak maliyet baskısı altında ezilen bir çok turistik işletmede bu genç beyinler yoğun ve ağır ortamlarda çalıştırılmaktadırlar ve daha sektör ile ilgili bir düşünceleri bile oluşmadan, sektörden uzaklaşmaya başlamaktadırlar. Bu durumda bütün turizmcilere düşen çiçeği burnunda bu gençlerin şevklerinin kırılmaması ve sektörden uzaklaşmamaları için staj sürelerinin süper deneyimlere dönüşmesinin sağlanmasıdır. Ağır çalışma koşullarına daha staj süreleri sırasında diğer çalışanlardan duydukları işsiz geçen kış döneminde yaşadıkları zorluklar eklenince, bu genç beyinler daha okul sıralarında geleceği düşünmeye başlamaktadırlar. Yine bu bağlamda ülkemizin bu soruna da bir çözüm geliştirmesi ve turizm çalışanının en zor dönemi olan kış aylarındaki işsizlik sorununa çözüm getirilmesi gerekmektedir. Diğer bir konu da sektöre yakınlaşmanın sağlanmasında sektörde çalışanların, tesislerdeki genel müdürlerin, departman müdürlerinin bu gençlere örnek davranışlar sergilemeleri ve bu gençlere örnek olmaları gerekmektedir. Hepimizin olduğu gibi bu gençlerinde rol modellere ihtiyaçları vardır. Bir gün bu müdürüm gibi olmak istiyorum demeleri bence onlara verebileceğimiz en güzel hedeftir. Hepimizin bu eğitim kurumlarına daha yakın olması öğrencilerle bir araya gelmesi ve onları sektöre kazandırması gerekmektedir. Geleceğin başarılı turizmcileri, okulların olduğu gibi biz bu günün turizmcilerinin de eseri olacaktır. Düşünün daha 15 yaşında evinden ilk kez ayrılmış anne ve babasının izniyle uzak diyarlara gelmiş tazecik gençler büyük otellerin büyük çarkları arasında ezilmemeli, onlara özen gösterilmelidir. Daha hayatında çalışmamış bu tazecik eller bütün gün kasa taşımak, bardak silmek zorunda bırakılmamalıdırlar.  Ben nereye geldim? , Hata mı yaptım? Diye düşünmemeleri gerekmektedir. Çoğunun ayaklarının altı su toplamakta, elleri şişmekte yana yakıla annelerini ve babalarını aramaktadırlar. Bazı eğitim kurumlarının bazı otelleri kara listeye alıp stajyer göndermedikleri de bilinmektedir. Bu gençler bizlerin geleceğidir. Onların umutlarını kırmaya daha kıyısından bile tanımadıkları bir sektörün parçası olma yolunda ilerlerken önleri karamsarlıkla kapatılmamalıdır. Bulundukları boş zamanlarını değerlendirdikleri yerler, konakladıkları odalar, yedikleri içtikleri kontrol edilmeli ve evlerine mutlu ve her zaman överek anlattıkları hatıralarla dönmeleri sağlanmalıdır. Bu gençler sizlerin elinizde şekil alan geleceğin kusursuz turizmcileri olma potansiyeline sahiplerdir. Şekil verip onları olabilecekleri yere getirmek iyi turizmciler yapmak ya da daha yolun başında onları kavurup bir köşeye fırlatmak bizlerin onlara karşı aldığımız tavrın sonucu olacaktır. Bu bilinçle hareket edip sektörden kayıpları azaltabileceğimizi ve ülkemizin dört bir yanından ne umutlarla gelen bu genç gözleri parlayan nesli sektöre kazandırabileceğimizi düşünüyorum. Sevgiyle kalın.....