Hakkımızda
Otelcilik sektöründe profesyonelliği geliştirmek, sektör yöneticileri arasında yardımlaşma ve iletişimi kuvvetlendirmek, sektör ve yöneticinin sorunlarına müşterek çözümler aramak; yöneticinin sektördeki gerçek rolünü ve yerini bulmasını sağlamak amacıyla 1992 yılında Antalya'da kurulan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, otel yöneticilerinin katılım ve desteği ile her gün güçlenmektedir.

Profesyonel yöneticilerin sektörde işverenler, diğer çalışanlar ve sektörün diğer kurumları (Turizm Bakanlığı, Seyahat Acentaları, Taşıma Şirketleri vb.) ile ilişkilerine yardımcı olmak, yön vermek ve uygun düzenlemeler getirmektedir.

Türk Otelciliği ve turizminin geliştirilmesi ile dünya standartlarına ulaştırılması yolunda ulusal ve uluslararası düzenlemeler yapılarak bu amaç doğrultusunda politikaları oluşturmak, dünyada "Türk Otelciliği" konusunda söz sahibi olabilmektir.

Bu ana hedeflere ulaşabilmek için bir dizi faaliyet POYD'un kuruluşu ile birlikte sürdürülmektedir.

Dernek üyelerinin otelcilik ve turizm mesleği ile ilgili bilgilerini güncel tutmak için bülten ve dergi çalışmaları devam etmektedir. Mesleki bilgileri arttırmak, mesleki bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla aylık yemekli toplantılar ve eğitim seminerleri, paneller düzenlemektedir. Üyelerimizin aileleri ve diğer meslektaşlarımızla birlikte olmak amacıyla Balolar, Piknikler, Tekne Gezileri vb. düzenlemektedir.

POYD Mesleki Standartların belirlenmesi ve gelişmiş turizm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de otelcilik mesleğinde sertifikasyona geçilmesini, Ulusal Kongre ve toplantılarda bildiriler sunarak, savunmaktadır. Otelcilik Mesleğinin sağlıklı gelişmesini sürdürebilmek için bu doğrultuda meslek kuruluşu veya kurumlarla işbirliği yapılmaktadır.

Eski bir İngiliz sözü, "Help us to help you" (Size yardım edebilmemiz için, bize yardımcı olun) özdeyişinden yola çıkan dernek ileride çok etkin rol, görev ve sorumluluklar üstlenmek üzere örgütlenmektedir.

POYD'un halen 310 asıl, 28 aday üye , 19 öğrenci, 8 onur üyesi toplam 365 üyesi bulunmaktadır.

Misyon

Otelcilik sektöründe, profesyonellik olgusunu ve kendisini her gün bir önceki güne göre geliştiren, ekibini eğiten, yetiştiren, kuvvetli insanlarla çalışmaktan korkmayan yönetici olmak ve üyelerimiz arasındaki mesleki yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunmak; sektörün ve yöneticinin sorunlarına uygun ortak çözümler aramak; "yönetici"nin sektördeki gerçek rolünü ve değerini bulmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz

• Üyelerimiz için katma değer yaratmak, beklentilerine karşılık verecek düzenlemeleri yapmak ve hayata geçirmektir.
• Her düzeyde bilgiyi paylaşarak ülkemiz otelcilik ve turizm sektörünün gelişimine etkin olarak katkıda bulunmaktır.
• Sürekli gelişme için bilgiye, her düzeyde mesleki eğitime önem ve öncelik vermektir.
• İlgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizi sürekli kılmak.

Vizyonumuz

• Özgün otelcilik ve turizm araştırmaları ile ülkemizin bilgi üretimine katkıda bulunmak,
• Üyelerimizin ve sektörümüzün her fırsatta mesleki bilgi ve destek alabileceği bir kuruluş olmak,
• Toplum üzerindeki etkide kendi alanımızda Türkiye''de en iyi olmak

Hedeflerimiz

 POYD''un ülke düzeyinde üye sayısını arttırmak,
• Özellikle genç yönetici ve yönetici adayları derneğimize kazandırarak, ülke turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak bir kuşak yaratmak.
• Tüm üyelerimizin bilgilendirilmesini sağlayacak etkin eğitim programları düzenleyerek, kişisel gelişimi arttırmak.
• Öncelikle Antalya Bölgesi''nin sonra da diğer turizm bölgelerinin turizme ilişkin envanterini çıkarmak bunların sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak.
• Yıllardır bir türlü çıkarılamayan Türkiye Otelciler Birliği yasasının biran önce çıkması için gereken çabanın gösterilmesi ve bugüne kadar yasaya destek veren sivil toplum örgütlerine destek verilmesi.